Povrat i Zamjena

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja* kupljenim proizvodom. 

*Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za: ribolovne mašine - korištenje u ribolovu, tonere - korištenje u pisaču, uklanjanje zaštitne trake te ostalih zaštita, za tinta patrone - korištenje u pisaču, uklanjanje zaštinih naljepnica, za termalne trake - korištenje termalne trake u pisaču, za ribone - korištenje ribona u pisaču...

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju. 

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u donje tablice. BAR doo utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
  
1.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:


  Stanje ambalaže
Neoštećena ambalaža Oštećena ambalaža  Bez  orginalne ambalaže
Toneri 0% 5% 20%
Tinta patrona 0% 5% 20%
TT-Traka i Riboni 0% 5% 20%
Ciss sustavi 0% 5% 20%
Punjiva patrona 0% 5% 20%
Printeri 0% 5% 20%
Chip resseteri 0% 5% 20%
Papiri 0% Nema povrata temeljem zakona
Refill kit 0% Nema povrata temeljem zakona
Tinta u boci 0% Nema povrata temeljem zakona
 
 
 
2.       Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:
 
 
  Stanje proizvoda
  Proizvod orginalno zapakiran Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost  Proizvod korišten
Toneri 0% 0% Ovisno o procijeni štete
Tinta patrona 0% 0% Ovisno o procijeni štete
TT-Traka i roboni 0% 0% Ovisno o procijeni štete
Ciss sustavi 0% 0% Ovisno o procijeni štete
Punjiva patrona 0% 0% Ovisno o procijeni štete
Printeri 0% 0% Ovisno o procijeni štete
Chip Resseteri 0% 0% Ovisno o procijeni štete
 
Povrat robe dužni ste izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

BAR doo u suradnji sa dobavljačima određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.    
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata primit ćete u roku od 10 dana putem e-maila. Povrat novčanih sredstava bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača dužani ste sami snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.                                                                             
U slučaju da naručite robu i odbijete ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), BAR doo ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. 
 

Preporučamo Vam: 

  • - da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na refill-bar.hr prilikom izbora proizvoda,  
  • - da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama ili nas nazovite i obavijestite o oštećenju ( 031 650 983 ), jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom 
  • - ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
  • - da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili skladištenja) što prije nas obavijestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili
  • - ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga i ako niste zadovoljni možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti 

BAR doo odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
 
 
Obratite nam se na info broj 031 650 983 ili e-mail adresu info@refill-bar.hr za obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.