UVJETI POSLOVANJA

 

Uvjeti Kupovine

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, reklamacije proizvoda iz našeg web-shopa.
Prodavatelj je BAR d.o.o Valpovo, a kupac naših proizvoda je posjetitelj web-shopa koji stavi u košaricu minimalno jedan proizvod i pošalje narudžbu, a plaća pouzećem (prilikom preuzimanja pošiljke), predračunom (virmanski ili e-bankingom) ili ponuđenim karticama sa odgodom plaćanja.
Putem web shopa www.refill-bar.hr moguće je kupiti sve proizvode koji se nalaze u ponudi te imaju status: NA SKLADIŠTU
Cijene prikazane posjetiteljima web shopa su maloprodajne (krajnja cijena koju kupac plaća za proizvod s uračunatim PDV-om)
Veleprodajnim kupcima ( kupcima koji su prijavljeni za daljnju prodaju) se prikazuju veleprodajne cijene (cijene s popustom bez PDV-a)
Za naručenu robu vrijednosti do 33,18€ dostava se naplaćuje 3,98€.  Ukoliko se radi o iznosu narudžbe iznad 33,18€ dostava DPD-om i HP Express-om je na naš trošak, te kupac plaća samo iznos narudžbe. GLS dostava se naplaćuje dodatnih 1,33€.
Valuta plaćanja je euro (€)

Naručivanje

Proizvodi se naručuju jednostavnim odabirom potrebnih proizvoda i stavljajući ih u košaricu nakon čega se kratkim postupkom zaključuje narudžba. Kupac odmah dobiva automatski generiranu povratnu obavijest o uspješno poslanoj narudžbi.
Ukoliko BAR d.o.o. nije u mogućnosti sukladno vremenskom terminu isporučiti neki od proizvoda iz narudžbe o tome će kupac biti obaviješten te se sukladno tome po želji i dogovoru s kupcem narudžba se odgađa ili se isporučuju dostupne količine.

Naručivanje (Kupovanje) je moguće putem:
Web shopa – www.refill-bar.hr (Preporučeni način naručivanja)
Telefona – 031 650 983 
E-mail-a – [email protected] ili [email protected]
Fax-om – 031 654 011
Osobno u našoj poslovnici – Vij. 107 brigade HV 1, 31550 VALPOVO

Ostali Važni Uvjeti Naručivanja

Prema Zakonu o zaštiti potrošača čl.43. maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.
Naznačene cijene su maloprodajne (tj. cijene sa uključenim PDV-om), u cijene nisu uključeni troškovi dostave.
Prodavatelj se obavezuje da će maloprodajna cijena naznačena u web trgovini biti važeća najmanje 3 dana od potvrde narudžbe.
BAR d.o. će kupcu automatski nakon narudžbe odrađene preko www.refill-bar.hr poslati potvrdu (obavijest) u pisanom obliku ili nekom drugom potrošaču dostupnom trajnom mediju (e-mail) . Što je moguće prije ( tj. svakim radnim danom od 08:00-16:00) kupac će dobiti Potvrdu prethodne obavijesti sa podacima koje je sadržavala i obavijest. U slučaju da prodavatelj trenutno nema sve raspoložive artikle na stanju Kupcu će se ponuditi alternativni proizvod ili će mu se javiti točan rok dobavljivosti istoga.

 

Pravo Na Raskid Ugovora

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):
Pravo na raskid ugovora - Članak 45.

(1) Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena - Članak 46.

(1) Ako trgovac nije potrošaču dostavio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač će imati pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.

(4) Ako trgovac, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostavi potrošaču potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora - Članak 47.

(1) Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.

(2) Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

(3) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora - Članak 48.

(1) U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

(2) Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

(3) Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora - Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

  • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
  • o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
  • o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina
  • o igrama na sreću

Utjecaj raskida ugovora na odobreni zajam - Članak 50.

Ako je, radi djelomične ili potpune isplate cijene iz ugovora o prodaji proizvoda ili usluge sklopljenog na daljinu, potrošaču odobren zajam od strane trgovca ili neke treće osobe koja je potrošaču zajam odobrila na temelju njezina sporazuma s trgovcem, raskidom ugovora o prodaji proizvoda ili usluge raskida se i ugovor o zajmu.

Posljedice raskida ugovora o zajmu - Članak 51.

Ako potrošač, na temelju odredaba članaka 45. do 50. ovoga Zakona, raskine ugovor o zajmu, trgovac ili treća osoba koja mu je odobrila zajam na temelju sporazuma s trgovcem nema pravo zaračunati potrošaču nikakve troškove, kamate ili kaznu.